Filter z več funkcij AQUACARBON

Aquacarbon

Aquacarbon

Prednosti in koristi

Odlična združitev mehanskega filtra ter filtra za izboljšanje okusa in vonja vode

Odlična združitev mehanskega filtra ter filtra za izboljšanje okusa in vonja vode

 • Filter Aquacarbon z večfunkcijskim vložkom je inovativna naprava, ki vodo filtrira pri min. ravni od 20 mikrometra (debelina lasa je od 50 do 100 mikrometra), odstranjuje neprijeten vonj po kloru ter izboljšuje okus in prozornost vode
 • Popolnoma avtomatski, brez potrebe po vzdrževanju
 • Obdeluje vodo v celi hiši
Varčevanje in varstvo okolja

Varčevanje in varstvo okolja

 • Ekološki sistem regeneracije, ki uporablja samo vodo, ne potrebuje škodnih kemijskih snovi
 • Zamenjava elementov filtra ni potrebna
 • Ni potrebno kupovati vodo v steklenici
 • Zelo nizka poraba električne energije
Univerzalna uporaba

Univerzalna uporaba

 • Odlična rešitev za vodovodno vodo kot tudi za vodo iz lastnega vira
 • Edinstven in tehnično napredni regulacijski ventil, ki onemogoča značilno zmanjšanje tlaka vode.
 • Možnost uporabe v manjših in večjih hišah
 • Odlični dodatek enotam za mehčanje vode Aquahome in enotam za obdelovanje Aquamix-N

Tehnični podatki

Dimenzije višina v mm
širina v mm
globina v mm
860
340
260
Razpon volumena pretoka m3/h od 0,8 do 3,0*
Skupni volumen litrov 14
Volumen pretoka vode za izpiranje m3/h 0,8
Razpon delovnega tlaka min./maks. bar 2,0 – 8,0
Premer priključka palec 1

* Odvisno od parametrov vode

Makromolekularne organske spojine

Makromolekularne organske spojine

Vinilni kloridi

Benzen

Radon

Tercijarni butil metil eter

Organske spojine težko topljive v vodi

Ozon

Številne (54) hlapne organske spojine (VOC)

Ksileni

Klor

Pesticidi

Določene težke kovine v vodi

Ogljikov tetraklorid

Fenol

Arsen (omejene količine)

Metilbenzen

Herbicidi

Sedimenti (omejene količine)

Tetrakloroetilen

Trikloreten

Zgoraj naveden seznam ni popoln. Resnično odstranjevanja/zmanjšanje onesnaženj je odvisno od številnih dejavnikov (vrsta aktivnega ogljika, raven onesnaženj, vrednost pH, temperatura, trajanje stika itd.) Izčrpni podatki lahko dobite šele po laboratorijski preiskavi.